Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» ("Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology”) є рецензованим науковим періодичним виданням (ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print), засновано у 2010 році), в якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологічного знання: теорії та історії соціології, методології і методів, дослідження соціальної структури, соціальних груп, відносин і інститутів, різноманітних суспільних явищ, спеціальні та галузеві соціології. Тематика журналу охоплює сучасні соціальні процеси і актуальні проблеми регіону Центральної, Східної Європи і країн Євразії, але не обмежується ними.

Міжнародна редколегія журналу запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів та студентів і приймає до розгляду наукові матеріали українською, російською або англійською мовою, що відповідають тематичній спрямованості видання.

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» включено до Переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук, наказ МОН  України № 893 від 04.07.2013.

Журнал iндексується Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)CiteFactorPKP Index i Google Scholar

Розміщено в національній електронній базі даних наукових видань "Українські наукові журнали".

Включено до інформаційного ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Наукова періодика України" та рейтингу наукових періодичних видань.

Зареєстровано профіль у Google Scholar

 

Редакційна колегія:

О. Д. Куценко, д-р соціол. наук, проф. (відп. редактор, Київ, Україна)
А.П. Горбачик, канд. фіз.-матем. наук, доц. (заст. відп. редактора, Київ, Україна)
С. С. Бабенко, канд. соціол. наук, доц. (Київ, Україна)
В. І. Волович, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
К. Вольяс, проф. (Абердін, Велика Британія)
Н. Генов, д-р наук, проф. (Любляна, Словенія)
Є. І. Головаха, д-р філос. наук, проф. (Київ, Україна)
П. В. Кутуєв, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
Д. Лейн, проф. (Кембридж, Велика Британія)
Л. В. Малес, д-р соціол. наук (Київ, Україна)
А. Рихард, д-р наук, проф. (Варшава, Польща)
В. І. Судаков, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
П. Тамаш, д-р наук, проф. (Будапешт, Угорщина)
М. В. Туленков, д-р соціол. наук, проф., (Київ, Україна)
К. Херпфер, д-р наук, проф. (Абердін, Велика Британія)
В. І. Чепак, д-р соціол. наук (Київ, Україна)
Ю. І. Яковенко, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
Ю. Б. Савельєв, канд. філос. наук, доц. (відп. секретар, Київ, Україна)

ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №16688-5260 Р від 07.05.2010 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 7 (2016)

Зміст

Статті

T. Petrushyna
PDF
І. Nabrusko
PDF
Yu. Savelyev
PDF
V. Shelukhin
PDF
A. Nedzelskyi
PDF
M. Gryshchenko
PDF
М. Ozymko
PDF
М. Kravchuk
PDF
E. Nwaoduh
О. Oleinikova
S. Babenko, L. Males, O. Kharchenko, T. Chervinska
PDF

Наукове життя та коментарі фахівців

V. Shelukhin
PDF
A. Fitisova
PDF
Mohammed A. Bamyeh
PDF