Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» ("Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology”) є рецензованим науковим періодичним виданням (ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print), засновано у 2010 році), в якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологічного знання: теорії та історії соціології, методології і методів, дослідження соціальної структури, соціальних груп, відносин і інститутів, різноманітних суспільних явищ, спеціальні та галузеві соціології. Тематика журналу охоплює сучасні соціальні процеси і актуальні проблеми регіону Центральної, Східної Європи і країн Євразії, але не обмежується ними.

Міжнародна редколегія журналу запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів та студентів і приймає до розгляду наукові матеріали українською, російською або англійською мовою, що відповідають тематичній спрямованості видання.

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» включено до Переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук, наказ МОН  України № 893 від 04.07.2013.

Журнал iндексується Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), PKP Index i Google Scholar

Включено до інформаційного ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Наукова періодика України" та рейтингу наукових періодичних видань.

Зареєстровано профіль у Google Scholar


 

Редакційна колегія:

О. Д. Куценко, д-р соціол. наук, проф. (відп. редактор, Київ, Україна)
А.П. Горбачик, канд. фіз.-матем. наук, доц. (заст. відп. редактора, Київ, Україна)
С. С. Бабенко, канд. соціол. наук, доц. (Київ, Україна)
В. І. Волович, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
К. Вольяс, проф. (Абердін, Велика Британія)
Н. Генов, д-р наук, проф. (Любляна, Словенія)
Є. І. Головаха, д-р філос. наук, проф. (Київ, Україна)
П. В. Кутуєв, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
Д. Лейн, проф. (Кембридж, Велика Британія)
Л. В. Малес, д-р соціол. наук (Київ, Україна)
А. Рихард, д-р наук, проф. (Варшава, Польща)
В. І. Судаков, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
П. Тамаш, д-р наук, проф. (Будапешт, Угорщина)
М. В. Туленков, д-р соціол. наук, проф., (Київ, Україна)
К. Херпфер, д-р наук, проф. (Абердін, Велика Британія)
В. І. Чепак, д-р соціол. наук (Київ, Україна)
Ю. І. Яковенко, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
Ю. Б. Савельєв, канд. філос. наук, доц. (відп. секретар, Київ, Україна)

ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №16688-5260 Р від 07.05.2010 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 1 (2018)

Журнал заснований факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Усі матеріали проходять двостороннє «сліпе» зовнішнє рецензування. Публікуються оригінальні наукові статті, наукові коментарі та рецензії з соціології та близьких наукових галузей. Журнал охоплює широке коло дискусійних проблем як з соціологічної теорії та методів, так і гострих соціальних проблем східно-європейських та інших країн світу, що розвиваються. Журнал є відкритим до постановки нових питань, окреслення незвичних перспектив, досліджень і пояснень соціальної поведінки, соціальних феноменів і процесів на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Перевага віддається проблемно орієнтованим, теоретико обґрунтованим емпіричним дослідженням, що містять порівняльні результати, логічну аргументацію та коректні методологічні рішення. Для науковці, викладачі, студенти магістерських та докторських студій, фахівці в галузях соціології, інших соціальних та поведінкових наук, державного і соціального управління. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук (наказ МОН України № 893 від 04.07.2013), до інформаційного ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Наукова періодика України" та рейтингу наукових періодичних видань. Журнал iндексується у Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), PKP Index i Google Scholar. Зареєстровано профіль у Google Scholar. The journal is a double blind peer-reviewed journal of the Sociology School of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. It publishes original academic articles, research notes, and reviews from sociology and related fields. The journal covers a wide range of disputed issues of sociological theory and methods as well as of social issues and critical problems of the East European and other developing countries in the Globe. It is open to new questions, unusual perspectives, explorations and explanations of social behavior, social phenomenon and processes at local, regional and global levels. Strong preferences is given to problem-driven, theoretically grounded empirical research, comparative findings, logical arguments and careful methodological solutions. Target audience is scientists, lecturers, graduate students, specialists in the fields of sociology, other social and behavioral sciences, public and social management. The journal is certified by Ministry of Education and Science of Ukraine and is included in the official list of academic publications in the scope of Sociological Sciences in Ukraine, (No. 893 since 04.07.2013). It is included in the information resource of Vernadsky National Library of Ukraine "Scientific Periodicals of Ukraine" and national ranking of scientific journals. The journal is indexed by Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), PKP Index and Google Scholar. There is a registered profile in Google Scholar.

Зміст

Статті

Dmytro Myronovych
PDF
Володимир Анатолійович Шелухін
PDF
Oksana Dutchak
Світлана Анатоліївна Сальнікова, Емілія Аврамук
PDF
Nnaemeka Shedrack Onyema
Вікторія Ігорівна Крижанівська
PDF
Руслана Москотіна
PDF
Єлєна Ковальська
PDF

Рецензії

Ольга Дмитрівна Куценко
PDF
Алла Петренко-Лисак
PDF

Наукове життя та коментарі фахівців

Yuriy Savelyev
PDF