Поточний номер

Том 1 (2018)
Журнал заснований факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Усі матеріали проходять двостороннє «сліпе» зовнішнє рецензування. Публікуються оригінальні наукові статті, наукові коментарі та рецензії з соціології та близьких наукових галузей. Журнал охоплює широке коло дискусійних проблем як з соціологічної теорії та методів, так і гострих соціальних проблем східно-європейських та інших країн світу, що розвиваються. Журнал є відкритим до постановки нових питань, окреслення незвичних перспектив, досліджень і пояснень соціальної поведінки, соціальних феноменів і процесів на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Перевага віддається проблемно орієнтованим, теоретико обґрунтованим емпіричним дослідженням, що містять порівняльні результати, логічну аргументацію та коректні методологічні рішення. Для науковці, викладачі, студенти магістерських та докторських студій, фахівці в галузях соціології, інших соціальних та поведінкових наук, державного і соціального управління. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук (наказ МОН України № 893 від 04.07.2013), до інформаційного ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Наукова періодика України" та рейтингу наукових періодичних видань. Журнал iндексується у Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), PKP Index i Google Scholar. Зареєстровано профіль у Google Scholar. The journal is a double blind peer-reviewed journal of the Sociology School of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. It publishes original academic articles, research notes, and reviews from sociology and related fields. The journal covers a wide range of disputed issues of sociological theory and methods as well as of social issues and critical problems of the East European and other developing countries in the Globe. It is open to new questions, unusual perspectives, explorations and explanations of social behavior, social phenomenon and processes at local, regional and global levels. Strong preferences is given to problem-driven, theoretically grounded empirical research, comparative findings, logical arguments and careful methodological solutions. Target audience is scientists, lecturers, graduate students, specialists in the fields of sociology, other social and behavioral sciences, public and social management. The journal is certified by Ministry of Education and Science of Ukraine and is included in the official list of academic publications in the scope of Sociological Sciences in Ukraine, (No. 893 since 04.07.2013). It is included in the information resource of Vernadsky National Library of Ukraine "Scientific Periodicals of Ukraine" and national ranking of scientific journals. The journal is indexed by Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), PKP Index and Google Scholar. There is a registered profile in Google Scholar.
Опубліковано: 2019-09-22
Переглянути всі випуски