Принцип конструктивізму в соціологічному пізнанні: епістемологічні особливості застосування

I. Maystruk

Анотація


У статті аналізуються особливості принципу конструктивізму в контексті гносеолого-технологічного його застосування у соціологічному пізнанні. У своєму розвитку принцип конструктивізму виступає як теоретико-методологічне узагальнення особливого аспекту людського пізнання – ідеального конструювання пізнавальних об'єктів, образів предметів, певного гіпотетичного світу. Показується, що він, акцентуючи увагу на конструктивістсько-інженерному началі пі-знання, пройшов два етапи свого становлення, а в сучасній соціології відіграє особливу методологічну роль, обслуговуючи структуралістську і постструктуралістську парадигму, в межах якої продукуються різного роду знання-конструкти. Неоціненною є роль принципу конструктивізму у пізнанні соціальної реальності минулого (реконструювання) та майбутньо-го (конструювання), а також смислової реальності (деконструювання). У статті підкреслюється необхідність врахування методологічних вимог принципу конструктивізму у поєднанні з іншими принципами соціологічного пізнання, особливо принципами відображення та розуміння, завдяки чому може забезпечуватися вся повнота та багатоманітність соціологі-чного пізнавального процесу, його результативність, а також започаткування новітніх дослідницьких програм, пов'язаних з конструктивістським підходом.


Ключові слова


принцип; конструкт; принцип конструктивізму; конструювання; де конструювання; реконструювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Marks K., Эngel`s F. Soch., y`zd. 2-e. – T. 20. – S. 34. Fy`losofsky`j slovar`: Osnovan G. Shmy`dtom. – 22-e, novoe, pererabot. y`zd. pod red. G.Shy`shkoffa / per. s nem. / obshh. red. V.A. Maly`ny`na. – M.: Respubly`ka, 2003. – S. 360.

Эncy`klopedy`ya эpy`stemology`y` y` fy`losofy`y` nauky`. – M.: "Kanon +" ROON "Reaby`ly`tacy`ya", 2009. – S. 372.

My`keshy`na L. A. Fy`losofy`ya poznany`ya. Polemy`chesky`e glavы / L.A.My`keshy`na. – M. : Progress–Trady`cy`ya. – 2002. – S. 502–523.

Berger P., Lukman T. Socy`al`noe konstruy`rovany`e real`nosty`. Traktat po socy`ology`y` znany`ya. – M. : Akademy`ya – Centr Medy`um, 1995. – 323 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979