Тенденції і протиріччя інституціоналізації діяльності суб'єктів трудових відносин у сучасній Україні

V. Zhukov

Анотація


У статті зроблена спроба дати відповідь на запитання про те, чому в Україні, як і в ряді країн пострадянського простору, інституціоналізація трудових відносин не виправдовує суспільних очікувань. Протягом 1990-х років тривав новий для українського суспільства багатомірний процес формування трудових відносин, з одного боку, характерний для ранніх стадій капіталізму й тому неадекватний соціальній ринковій економіці, а з іншого, за своїм контекстом, продовжує найгірші традиції соціалістичних трудових відносин (державний патерналізм, замінений патронно-клієнтелізмом роботодавця). Впровадження ринкової інфраструктури було підтримано організаціями соціальних партнерів і легітимізоване законодавчо. Виявилось, що створена "система ринкових відносин", не здатна здійснювати функції, необхідні для підкріплення декларативно прийнятих норм і цінностей економічної демократії. "Соціальне партнерство" як ідеологія трудових відносин була замінена новою її формою "соціальним діалогом". Формалізація соціального діалогу стала засобом поступової монополізації ринку проолігархічними організаціями соціальних партнерів, при пасивному спогляданні залежних, слабко організованих і незахищених як найманих робітників, так і підприємців. Соціальний діалог в Україні став засобом легітимації результатів первинної фази нагромадження капіталу й, відповідно, "перетвореною" формою, "симулякром" як соціальних ринкових, так і трудових відносин.


Ключові слова


соціальна ринкова економіка; економічна демократія; державний патерналізм; патронно-клієнтельні від-носини; соціальний діалог

Повний текст:

PDF

Посилання


Avgustimov V. Rol` organizacij robotodavciv u social`no-trudovy`x vidnosy`nax v Ukrayini / V.L. Avgustimov // Social`ny`j dialog i try`party`zm v Ukrayini: zavdannya ta perspekty`vy`. Nacional`na try`storonnya konferenciya. Ky`yiv, 2–3 kvitnya 1996 r. – K.: – 134 s.

Aslund A. Rozbudova kapitalizmu. Transformaciyi v krayinax koly` - shn`ogo Radyans`kogo bloku / Anders Aslund: per. z angl. – K.: Dux i litera. 2003. – 636 s.

Berest R. Profesijny`j rux na zaxidnoukrayins`ky`x zemlyax v avstrijs`-ky`j period / R.Ya. Berest // Nary`sy` istoriyi profesijny`x spilok Ukrayiny` /Federaciya profspilok Ukrayiny`. Gol. red. O.M. Stoyan; ker. avtor. kol. O.P. Reyent. – K.: 2002. – 732 s.

Bory`sov V. Socy`al`noe partnerstvo v Rossy`y`: specy`fy`ka y`ly` podme-na ponyaty`j? / V. Bory`sov // SOCY`S. – 2001. – # 5.– S. 56-66.

Buravoj M. Tranzy`t bez transformacy`y`: y`nvolyucy`ya Rossy`y` k kapy`ta-ly`zmu / Majkl Buravoj // SOCY`S. – 2009. – # 9. – S. 3–12.

But M. Profspilky` nezalezhnoyi Ukrayiny`: realiyi ta perspekty`vy` / M. But // Nacional`na bezpeka i oborona. – 2001. – # 8(20). Ukrayins`ky`j centr ekonomichny`x i polity`chny`x doslidzhen` imeni Oleksandra Razumkova. – K.: –S. 73–77.

Vasy`na L.L. Socy`al`noe rыnochnoe xozyajstvo: Slovar` termy`nov / L.L. Vasy`na – M.: Y`NFRA-M, 1997. – 192 s.

Vy`shnevs`ky`j Yu. Rol` profspilok v Ukrayini udavana i spravzhnya. Nau-kove vy`dannya / Yu. Vy`shnevs`ky`j, O. Mishhenko, Ye. Pivnyev ; Za red. Yu.Vy`shnevs`kogo. –T.1. 2000. – K.: Fond demokratiyi, – 320 s.

Golovaxa Ye. Postradyans`ka deinsty`tucionalizaciya i stanovlennya novy`x social`ny`x insty`tutiv v ukrayins`komu suspil`stvi / Ye. Golovaxa, N. Panina // Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. – 2001. – # 4. – S. 5-22.

Dubrovsky`j Y`. Sovremennoe profsoyuznoe dvy`zheny`e Ukray`nы: za-dachy` y` vozmozhnosty` / Y`.M. Dubrovsky`j, M.L. Dubrovsky`j. – Xar`kov. 2009. – 236 s.

Zhukov V.I. Desyaty`richchya spodivan` na peremogu vy`robny`choyi demokratiyi / V.I. Zhukov // Social`ne partnerstvo - shlyax do zlagody`: prakty`ka, proble-my`, zdobutky`, perspekty`va. – K.: 2003. – S. 91–96 s.

Zhukov V. I. Shlyaxy` insty`tucionalizaciyi kolekty`vnogo regulyuvannya social`no -trudovy`x vidnosy`n v Ukrayini / V. I. Zhukov // Suchasny`j stan, problemy` ta tendenciyi social`no-trudovy`x vidnosy`n v Ukrayini: sproba social`nogo konstruyuvannya. Monografiya. CzSE Insty`tutu sociologiyi NANU. – K.: 2003.– S. 238-254.

Zarobitna plata v Ukrayini: na shlyaxu do ekonomichnogo zrostannya i dobrobutu // Nacional`na bezpeka i oborona. – 2010. – # 7(118), Ukra-yins`ky`j centr ekonomichny`x i polity`chny`x doslidzhen` imeni Oleksandra Razumkova. – K.: 114 s.

Kucenko O. Formy`ruyushhy`jsya y`nsty`tucy`onal`nыj dy`zajn y` socy`al`nыe neopredelennosty` v sovremennoj Ukray`ne // Problemy` rozvy`tku sociologi-chnoyi teoriyi: social`na integraciya ta social`ni nerivnosti v konteksti suchasny`x suspil`ny`x transformacij: Materialy` V Vseukrayins`koyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi / Sociologichna asociaciya Ukrayiny`; Fakul`tet sociologiyi Ky`yivs`ko-go nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka; Insty`tut sociologiyi NAN Ukrayiny`: Pid zag. red. Kucenko O.D., Sudakova V.I. – K.: Vy`davny`cho-poligrafichny`j centr "Ky`yivs`ky`j universy`tet". 2009. – 637 s.

Kozlov V. Ney`zvestnыj SSSR. Proty`vostoyany`e naroda y` vlasty` 1953 – 1985 gg. / V. Kozlov. – M.: OLMA-PRESS. 2006. – 448 s. Kondryuk S.M. Na shho xvoriyut` profspilky` / S.M. Kondryuk // Profspilkovi visti. 4 bereznya 2005 r. Koncepciya rozvy`tku Federaciyi profesijny`x spilok Ukrayiny`. – K.:FPU. – 2005. – 7 s.

Lisny`chuk O.V. Sushko O.V. Chy` ye polity`ko-ekonomichni grupy` pereshkodoyu dlya polity`chnogo rozvy`tku Ukrayiny`? / O. V. Lisny`chuk, O. V. Sushko – K.: Fond im. Fridrixa Eberta, Regional`ne predstavny`cztvo v Ukrayini, Bilorusi ta Moldovi. 2005. – 76 s.

Nary`sy` istoriyi profesijny`x spilok Ukrayiny` /Federaciya profspilok Ukra-yiny`. Gol. red. O.M. Stoyan; ker. avtor. kol. O.P. Reyent. – K.: 2002. – 732s. Pasxaver O. Perspekty`vy` pry`vatnogo pidpry`yemny`cztva v Ukrayini: pry`vaty`-zaciya i zrostannya novogo kapitalu // Ekonomika Ukrayiny`. – 2000. – #4. – S. 34-35. Profspilkovy`j rux v Ukrayini: stan, problemy`, perspekty`vy` // Nacional`na bezpeka i oborona. – 2001. – # 8(20).

Ukrayins`ky`j centr ekonomichny`x i polity`chny`x doslidzhen` imeni Oleksan-dra Razumkova. – K.: – 80s. Rusnachenko A.M. Pry`spala sy`la. Robitny`ky`, robitny`chy`j rux i nezalezhni profspilky` v Ukrayini vid kincya sorokovy`x do pochatku dev'yanosty`x rokiv. / A.M. Rusnachenko. – K.: 2000. – 104 c.

Selen`y` Y`., Эyal G., Tounsly` Э. Postroeny`e kapy`taly`zma bez kapy`taly`-stov. Obrazovany`e klassov y` bor`ba эly`t v postkommuny`sty`cheskoj Central`noj Evrope / Y`van Selen`y`, Gy`l Эyal, Эleanor Tounsly` / Per. s angl. pod ruk. Y`.Belyaevoj, otv. red. O.Kucenko. – Ky`ev: Y`nsty`tut socy`olo-gy`y` NANU; Xar`kov: Xar`kovsky`j nacy`onal`nыj uny`versy`tet y`m. V.N.Karazy`na. 2008. – 320 s.

Smelzer N. Socy`ology`ya / Nejl Smelzer; per. s angl. – M.: Feny`ks. 1994. – 688 s.

Stark D. Geterarxy`ya: neodnoznachnost` akty`vov y` organy`zacy`ya raznoob-razy`ya v postsocy`aly`sty`chesky`x stranax / Devy`d Stark // Эkonomy`cheskaya socy`ology`ya: Novыe podxodы k y`nsty`tucy`onal`nomu y` setevomu analy`zu. – M.: "Rossy`jskaya poly`ty`cheskaya эncy`klopedy`ya" (ROSSPЭN). 2002. – S. 47–95.

Suchasny`j stan, problemy` ta tendenciyi social`no-trudovy`x vidnosy`n v Ukrayini: sproba social`nogo konstruyuvannya. CzSE Insty`tutu sociologiyi NANU. 2003. – K.: – 360 s.

Xmil`ovs`ky`j V. Oligopol`ny`j svit, abo "mozhe v filarmoniyi potribno shhos` pidpravy`ty`" / V.M.Xmil`ovs`ky`j // Robotodavecz`. – 2006. – # 8. – S. 2.

Shangina L. Social`ny`j dialog yak vazhly`va chasty`na "dobrochy`nnogo kola dobrobutu" – formuvannya zarobitnoyi platy`. / L. Shangina // Nacional`na bezpeka i oborona. 2010. – #7(118), Ukrayins`ky`j centr ekonomichny`x i polity`chny`x doslidzhen` imeni Oleksandra Razumkova. – K. – S. 61–71


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979