Етнорегіональні виміри українського соціуму

K. Chernova

Анотація


 

Проблема регіоналізму є актуальною для України, виходячи передусім з огляду щодо наявності певних розбіжностей між різними регіонами країни, зокрема економічних, історико-культурних, геополітичних тощо. У статті виокремлені чинники, що впливають на  просторову самоорганізацію етнічних груп населення, а також аналізується явище соціальної дистанції  в соціально-політичних орієнтаціях  різних етнічних груп. Існування  соціальної дистанції серед таких груп свідчить про наявність використання  регіональних авто та  гетеростереотипів, насамперед в діяльності  деяких політичних партій та громадських організацій, при цьому суперечності між центральними та регіональними інститутами влади є результатом непослідовності та неефективності  етнонаціональної політики. Адже цілком очевидно, що поява регіоналізму в Україні виступає деяким відображенням об’єктивно існуючих відмінностей між громадянами країни у економічній, культурній сферах та проявляється  насамперед у внутрішніх та зовнішніх політичних орієнтаціях,  притаманним населенню тих чи інших регіонів. В цьому аспекті слід  згадати етнонаціональну  ситуацію стану міжетнічних відносин  в Криму, де основними вузлами  напруженості є  кримсько-татарська проблема і проблема російської більшості населення півострова.

 

 


Ключові слова


Етнічність; етнорегіони; регіоналізм; соціальна дистанція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Arbyenina V.L. Etnosociologiya: Navchal`ny`j posibny`k / V.L.Arbyenina. – Vy`dannya druge, dop. i pererob. - X.: XNU imeni V.N.Karazina, 2007. - 316s. [Arbyenina V.L. Etnosotsiolohiya: Navchal'nyy posibnyk / V.L.Arbyenina. – Vydannya druhe, dop. i pererob. - X.: XNU imeni V.N.Karazina, 2007. – 316 s.]

Basarab. M. Pry`chy`ny` etnichnogo separaty`zmu: aktual`nist` dlya Ukrayiny`/ M. Basarab // Naukovi zapy`s¬ky`. Vy`p. 44: Kurasivs`ki chy`tannya -2009: Polity`chny`j prostir Ukrayiny`: regional`ni vy`miry`. - K.: IPiEND im. I.F. Kurasa. - 2009. - S. 313-322. [Basarab. M. Prychyny etnichnoho separatyzmu: aktual'nist' dlya Ukrayiny/ M. Basarab //Naukovi zapys¬ky. Vyp. 44: Kurasivs'ki chytannya -2009: Politychnyy prostir Ukrayiny: rehional'ni vymiry. - K.: IPiEND im. I.F. Kurasa. - 2009. - S. 313-322]

Droby`zheva L. Socy`al`naya y` kul`turnaya dy`stancy`y`. Opыt mnogonacy`onal`noj Rossy`y` / Y`nsty`tut эtnology`y` y` antropology`y` RAN. – M.: Y`zd-vo Y`nsty`tuta socy`ology`y` RAN, 1998. - S. 4-11 [Drobyzheva L. Sotsyal'naya y kul'turnaya dystantsyy. Opыt mnohonatsyonal'noy Rossyy / Ynstytut эtnolohyy y antropolohyy RAN. – M.: Yzd-vo Ynstytuta sotsyolohyy RAN, 1998. - S. 4-11]

Elektronny`j resurs: http:// www.soc.univ.kiev.ua Vy`miryuvannya social`ny`x zmin v ukrayins`komu suspil`stvi. Sociologichny`j monitory`ng 1992-2014 rr.). Prezentovano Golovaxoyu Ye.I., d.filos.n., zaviduvachem viddilu metodologiyi ta metodiv sociologiyi Insty`tutu sociologiyi NAN Ukrayiny` na gromads`ky`x sluxannyax u Ky`yivs`komu nacional`nomu universy`teti imeni Tarasa Shevchenka, 22 veresnya 2014 r. [Elektronnyy resurs: http:// www.soc.univ.kiev.ua Vymiryuvannya sotsial'nykh zmin v ukrayins'komu suspil'stvi. Sotsiolohichnyy monitorynh 1992-2014 rr.). Prezentovano Holovakhoyu Ye.I., d.filos.n., zaviduvachem viddilu metodolohiyi ta metodiv sotsiolohiyi Instytutu sotsiolohiyi NAN Ukrayiny na hromads'kykh slukhannyakh u Kyyivs'komu natsional'nomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka, 22 veresnya 2014 r.]

My`xal`chenko G.G. Regional`ni osobly`vosti rozvy`tku naselennya / G.G. My`xal`chenko / / Upravlinnya proektamy` ta Rozvy`tok vy`robny`cztva: Zb.nauk.pr. - Lugans`k: vy`d-vo SNU im. V.Dalya, 2012. - # 2 (42). - S. 41-54. - Rezhy`m dostupu: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/42/12mggorn.doc. [Mykhal'chenko H.H. Rehional'ni osoblyvosti rozvytku naselennya / H.H. Mykhal'chenko / / Upravlinnya proektamy ta Rozvytok vyrobnytstva: Zb.nauk.pr. - Luhans'k: vyd-vo SNU im. V.Dalya, 2012. - # 2 (42). - S. 41-54. - Rezhym dostupu: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/42/12mggorn.doc.]

Nacional`na bezpeka i oborona, 2007. - # 9. – S. 45-52. Problemy` formuvannya spil`noyi identy`chnosti gromadyan Ukrayiny` v ocinkax ekspertiv (Ekspertne opy`tuvannya) [Natsional'na bezpeka i oborona, 2007. - # 9. – S. 45-52. Problemy formuvannya spil'noyi identychnosti hromadyan Ukrayiny v otsinkakh ekspertiv (Ekspertne opytuvannya)]

Nacy`onal`no-grazhdansky`e y`denty`chnosty` y` tolerantnost`. Opыt Rossy`y` y` Ukray`nы v pery`od transformacy`y` / Pod redakcy`ej L. Droby`zhevoj, E. Golovaxy`. – K. Y`nsty`tut socy`ology`y` NAN Ukray`nы; Y`nsty`tut socy`ology`y` RAN, 2007. – 280 s. [Natsyonal'no-hrazhdanskye ydentychnosty y tolerantnost'. Opыt Rossyy y Ukraynы v peryod transformatsyy / Pod redaktsyey L. Drobyzhevoy, E. Holovakhy. – K. Ynstytut sotsyolohyy NAN Ukraynы; Ynstytut sotsyolohyy RAN, 2007. – 280 s.]

Panibud`laska V. Etnopolity`chny`j separaty`zm – ponyattya, zmist, formy` i pry`roda / V.Panibud`laska // Naukovi zapy`sky` Insty`tutu polity`chny`x i etnonacional`ny`x doslidzhen` im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny`. – K., 2009. – Vy`p. 44 (pid seriya «Kurasivs`ki chy`tannya»). – 448 s. [Panibud'laska V. Etnopolitychnyy separatyzm – ponyattya, zmist, formy i pryroda / V.Panibud'laska // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny. – K., 2009. – Vyp. 44 (pid seriya «Kurasivs'ki chytannya»). – 448 s.]

Panchuk M., Yevtux V., Vojnalovy`ch V., Koty`gorenko V., Kalakura O., Kochan N., Makarenko N., Gorban` T., Lyashenko O., Kovach L. Etnopolity`chni procesy` v Ukrayini: regional`ni osobly`vosti: [Monografiya.] – K., Insty`tut polity`chny`x i etnonacional`ny`x doslidzhen` im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny`, 2011. – 396 s. [Panchuk M., Yevtukh V., Voynalovych V., Kotyhorenko V., Kalakura O., Kochan N., Makarenko N., Horban' T., Lyashenko O., Kovach L. Etnopolitychni protsesy v Ukrayini: rehional'ni osoblyvosti: [Monohrafiya.] – K., Instytut politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny, 2011. – 396s.]

Pry`by`tkova I. Suchasni migracijni procesy`: teorety`ko-metodologichni aspekty` doslidzhen` / I.Pry`by`tkova // Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. – 1999. - # 1. – S. 161-172. [Prybytkova I. Suchasni mihratsiyni protsesy: teoretyko-metodolohichni aspekty doslidzhen' / I.Prybytkova // Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh. – 1999. - # 1. – S. 161-172.]

Pry`by`tkova I. U poshukax novy`x identy`chnostej: Ukrayina v etnoregional`nomu vy`miri / I. Pry`by`tkova // Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. – 09/2001. – N3. – S.60-78 [Prybytkova I. U poshukakh novykh identychnostey: Ukrayina v etnorehional'nomu vymiri / I. Prybytkova // Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh. – 09/2001. – N3. – S.60-78].

Problemu kry`ms`kogo separaty`zmu / mozhna rozv'yazaty` ekonomichny`my` vazhelyamy` / Centr Razumkova. – 2009. – [Elektronny`j resurs] // Rezhy`m dostupu: http: www.uce.org /ukr/ expert.php, news_id=1278. [Problemu kryms'koho separatyzmu / mozhna rozv"yazaty ekonomichnymy vazhelyamy / Tsentr Razumkova. – 2009. – [Elektronnyy resurs] // Rezhym dostupu: http: www.uce.org /ukr/ expert.php, news_id=1278]

Stegnij O. Regional`ny`j faktor rozvy`tku polity`chnoyi kul`tury` naselennya Ukrayiny` / O.Stegnij // Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. – 2005. - # 3. – s. 94-122 Stehniy O. Rehional'nyy faktor rozvytku politychnoyi kul'tury naselennya Ukrayiny / O.Stehniy // Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh. – 2005. - # 3. – s. 94-122]

Stegnij O, Chury`lov M. Regionalizm yak ob'yekt sociologichnogo doslidzhennya. – K., 1998. – 217 s.[Stehniy O, Churylov M. Rehionalizm yak ob"yekt sotsiolohichnoho doslidzhennya. – K., 1998. – 217 s.]

Bogardus E. Measuring Distance / E. Bogardus // Sociology and Social Research. – 1925. – Vol. 9. – P. 299-308 [Bogardus E. Measuring Distance / E. Bogardus // Sociology and Social Research. – 1925. – Vol. 9. – P. 299-308]

Golovakha E., Panina N. Inter-Ethnic Relations and Ethnic Tolerance in Ukraine // Jews and Jewish Topics in the Soviet Union and Eastern Europe. – Jerusalem. 1991. Vol. 14. – P. 27-30 17. Park R.E. The Concept of Social Distance // Park R.E. Race and Culture –Glencoe III. The Free Press, 1950. - P. 256.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/6.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979