Особливості онлайн-шопінгу як специфічної форми сучасного споживання

I. Nabrusko

Анотація


 

Проаналізовано явище онлайн-шопінгу як форми споживання, що стрімко розвивається в умовах трансформацій сучас- ного суспільства. Розглянуто основні соціальні чинники формування мотиваційної бази онлайн-шопінгу в сучасній україн- ській ситуації. На базі запропонованої класифікації мотиваційних інтенцій споживачів здійснено спробу побудови кластер- ної поведінкової моделі, яка актуалізує необхідність подальших теоретичних та емпіричних досліджень даного проблемно- го поля, оскільки споживання в усій різноманітності його виявів є необхідним внутрішнім моментом існування будь-якої соціальної діяльності.


Ключові слова


Споживання, онлайн-шопінг, мотиваційні інтенції споживача, стиль життя, споживча поведінка.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/8.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979