Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС

Yu. Savelyev

Анотація


В статті пропонується систематичний огляд різних типів участі (політичної, громадянської і соціальної) і порівнюються тенденції і кшталти участі між певними кластерами європейських суспільств. Такі кластери включають, по-перше, "нову східну Європу", що залишається за межами ЄС, по-друге, інші центрально східноєвропейські суспільства, що не так давно приєдналися до ЄС, по-третє, західноєвропейські країни, які були розвиненими і стабільними демократіями протягом десятиліть, по-четверте, середземноморські країни ЄС. В статті диференціюються різні контексти участі, зокрема, структура політичних можливостей і політичні режими, врахування яких є важливим для адекватного порівняння процесів участі. Теорії і підходи до вимірювання, які переважно були розроблені для пояснення особливостей і факторів участі на основі даних з західноєвропейських демократій, критично переосмислюються в контексті суспільств "нової східної Європи". Ідентифіковано існуючі структури політичних можливостей як двовимірних політичних режимів, які вказують на схожість і відмінність кшталтів участі в суспільствах з різними соціально-економічними умовами. Використані наявні індикатори рівня демократії, політичних прав і громадянських свобод для оцінки політичних режимів в європейських суспільствах. Також пропонуються дослідницькі питання і гіпотези для пояснення особливостей участі в "новій східній Європі".


Ключові слова


Громадянська участь; політична участь; соціальна участь; політичні режими; структура політичних можливостей; "нова східна Європа".

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Головаха Є., Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження / Є.Головаха, А.Горбачик, Н.Паніна. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006. – 142 с.

Куценко О.Д. Сохраняют ли значение классовые основания политического участия? / О.Д. Куценко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 92 – 115.

Almond G.A. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations / G.A. Almond, S.Verba. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963.

Barnes S. Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies/ S.Barnes, M.Kaase, editors. – Beverly Hills, Calif.: Sage, 1979.

Burns N. The private roots of public action: gender, equality, and political participation / N.Burns, K.L.Schlozman, S. Verba. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001.

Creighton J. The public participation handbook: making better

decisions through citizen involvement / J.Creighton. – San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005.

Dalton R. Advanced Democracies and the New Politics / R.Dalton, S.Scarrow, B.Cain // Journal of Democracy. – 2004. – Vol. 15. – No. 1. – P. 124-138.

Eisinger P. The Conditions of Protest Behavior in American Cities / Р.Eisinger // American Political Science Review. – 1973. – Vol. 67. –Р. 11–28.

Freedom House. Freedom in the World. 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.freedomhouse.org/uploads/Chart33File36.pdf

Freedom House. Freedom in the World. 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.freedomhouse.org/

images/File/fiw/FIW_2011_Booklet.pdf

Fuchs D. Citizens and the State / Fuchs, D., Klingemann, H.-D. editors. – Oxford: Oxford University Press, 1995.

Inglehart R. Trends in Political Action: The Developmental Trend and the Post-Honeymoon Decline / R.Inglehart, G.Catterberg // International Journal of Comparative Sociology. – 2002. – Vol. 43 (3-5) – P. 300-316.

Inglehart R. Changing Mass Priorities. The Link between

Modernization and Democracy / R.Inglehart, C.Welzel // Perspectives on Politics. – 2010. – Vol. 8. – No. 2. – Р. 551–567.

Kitschelt H. Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies / Н. Kitschelt // British Journal of Political Science. – 1986. – Vol. 16. – Р. 57–85.

Letki N. Explaining Political Participation in East-Central Europe: Social Capital, Democracy and the Communist Past [Електронний ресурс] / N.Letki. – Nuffield College Politics Working Paper 2003-W2, University of Oxford. – Режим доступу до ресурсу: http://siteresources.worldbank.org/ EXTECAREGTOPSOCDEV/Resources/Letki_political_participation.pdf>

Lipset S. M. Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives / S. M.Lipset, S.Rokkan. – New York: The Free Press, 1967.

McAdam D. Comparative Perspectives on Social Movements : Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing / Doug McAdam, John McCarthy, and Mayer Zald editors. – Cambridge: Cambridge

University Press, 1996.

New Social Movements in Western Europe : a comparative analysis / [Hanspeter Kriesi, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak, and Marco G. Giugni]. – Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1995. – 311 p.

Newton, K. Patterns of political and social participation in Europe / K.Newton, J. R.Montero // Measuring Attitudes Cross-Nationally: Lessons from the European Social Survey / Roger Jowell, Caroline Roberts, Rory Fitzgerald, Gillian Eva Editors. – London: Sage, 2007 – P. 205-238.

Newton K. Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World / K.Newton, Jan W. van Deth. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 375 p.

Norris P. Democratic Phoenix: reinventing political activism / P.Norris. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Putnam R. Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society / R.Putnam editor. – Oxford: Oxford University Press, 2002.

Savelyev Yu. European Integration and Trends of Development of Eastern European Borderland, Наукові записки НаУКМА, 2011, Том 122. С. 71-79.

Schofer E. The Structural Contexts of Civic Engagement: Voluntary Association Membership in Comparative Perspective / E.Schofer, M. Fourcade-Gourinchas // American Sociological Review. – 2001. – Vol. 66. – No. 6. – P. 806-828

Smith M. L. The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe / M.L.Smith // Sociologicky časopis/Czech Sociological Review. – 2009. – Vol. 45. – No. 3. P. 487–517.

Tarrow S. States and Opportunities: The Political Structuring of Social Movements / Sidney Tarrow // Comparative Perspectives on Social Movements : Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing / Do 27. ug McAdam, John McCarthy, and Mayer Zald editors. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – Р. 41–62.

The Worldwide Governance Indicators (WGI) Methodology Paper. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http//www.govindicators.org

van Deth, J. Private Groups and Public Life: Social Participation, Voluntary Associations and Political Involvement in representative democracies / J.W.van Deth editor. – London: Routledge, 1997.

Verba S. Participation and Political Equality. A Seven Nation

Comparison / S.Verba, N. Nie, J.-O. Kim. – Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

Verba S. Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics / S.Verba, K.L.Schlozman, H.E.Brady. – Cambridge, Mass.: Harvard

University Press, 1995.

Wallace C. Changing patterns of civil society in Europe and America 1995-2005. Is Eastern Europe Different? / C.Wallace, F.Pichler, C.Haerpfer // East European Politics and Societies. – 2012. – Vol. 26 – No.1. – P. 3-19.

WGI – Worldwide Governance Indicators Methodology Paper / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.govindicators.org


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979