Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій)

O. Strelnyk

Анотація


Аналіззується роль інституту медицини в конструюванні материнства (батьківства) та та нової предметної області соціальних нерівностей. Виявляються риси процесу комодифікації материнства на прикладі застосування допоміжних репродуктивних технологій та пронаталістського дискурсу як соціально-культурної передумови розвитку їх ринку. Визначено, що розвиток ринку допоміжних репродуктивних технологій, з одного боку, дозволяє сімейним парам з проблемою безпліддя реалізувати право на батьківство. З іншого боку, факт концентрації таких послуг у комерційному секторі медицини посилює соціальні нерівності у доступі до таких послуг та суспільному контролі за їх наданням.


Ключові слова


комодифікація; допоміжні репродуктивні технології; материнство; батьківство; пронаталістський дискурс; медикалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Arendell T. Hegemonic motherhood: deviancy discourses and employed mothers' accounts of outofschool time issues / Teresa Arendell. – Working Paper no. 9. – Berkeley: University of Californa, 1999

Gillespie R. Childfree and feminine: understanding the gender identity of voluntarily childless women / Rosemary Gillespie // Gender and Society. – 2003. – vol. 17. – P. 122136.

Heitlinger A. Pronatalism and Women's Equality Policies / Alena Heitlinger // European Journal of Population. – 1991. – vol. 7. – P. 343–75

Merz E.M., Liefbroer A.C. Attitudes about voluntary childlessness across Europe: The role of individual and cultural factors [Electronic resource]/ EvaMaria Merz, Aart C. Liefbroer. – Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. – Access mode: http://epc2010.princeton.edu/download.aspx?submissionId=100717 (12.02.12)

Neal M. Elliott. Protecting Women: Preserving Autonomy in the Commodification of Motherhood // William & Mary Journal of Women & Law. – 2011. – vol.17. [Electronic resource] / M. Elliott Neal. – Access mode: http://scholarship .law .wm. edu/wmjowl/vol17/iss3/5 (14.04.2013)

Park K. Stigma management among the voluntary childless / Kristina Park // Sociological perspectives. – 2002. – #1. – vol. 45. – P. 21–45

Trella D. Hegemonic Motherhood: reconceptualizing femininity and family through the lens of voluntary childlessness [Electronic resource] / Deanna Trella. – Access mode: http://paa2007.princeton.edu/download.aspx?submissionId=7201 (10.02.2012)

Berdыsheva E.S. "Zdorov`e ne kupy`sh`": o proty`vorechy`yax markety` zacy`y` zhy`znenno vazhnыx blag na pry`mere rыnka stomatology`chesky`x uslug v Moskve / E.S. Berdыsheva // Laboratorium. Zhurnal socy`al`nыx y`ssledovany`j. – 2012. – # 2. – s. 91–114

Berdыsheva E.S. Ot kry`ty`ky` k analy`ty`ke. Kommoddy`fy`kacy`ya zhy`z nenno vazhnыx blag kak aktual`naya y`ssledovatel`skaya problema v novoj эkonomy`cheskoj socy`ology`y` / Berdыsheva E.S. // Эkonomy`cheskaya socy`ology`ya. 2012. – T. 13. # 1. – s. 67 – 85

Bredny`kova O., Nartova N. Narushaya molchany`e. Dy`skry`my`nacy`ya zhenshhy`n v prostranstve novыx reprodukty`vnыx texnology`j (VRT) / Ol`ga Bredny`kova, Nadya Nartova // Sovremennaya zhenshhy`na, sem`ya, demografy`ya. Aktual`nыe y`ssledovany`ya. Pod obshh. red. E. Zdravomыs lovoj. – M. : "Zven`ya", 2007. – S. 156180

Vspomogatel`nыe reprodukty`vnыe texnology`y` v Ukray`ne stremy` tel`no razvy`vayutsya [Эlektronnыj resurs]. – Rezhy`m dostupa. – http://gazeta.ua/ru/articles/healthnewspaper/_vspomogatelnyereproduktivnye tehnologiivukrainestremitelnorazvivayutsya/442034) (15.04.2013)

Gopkalo O.O. Teory`ya obshhestva potrebleny`ya v sovremennoj socy`o logy`y`: Dy`s. na soy`skany`e uchenoj stepeny` kand. socy`ol. nauk: 22.00.01 – Teory`ya, metodology`ya y` y`story`ya socy`ology`y`. – SPb. 2006. – 155 s.

Gurko T.A. Rody`tel`stvo: socy`ology`chesky`e aspektы / Gurko T.A. – M. : Centr obshhechelovechesky`x cennostej, 2003. – 164 s.

My`xel` D.V. Medy`kaly`zacy`ya kak socy`al`nыj fenomen / D.V. My` xel` / Vestny`k SGTU. – 2011. – #4 (60). Vыpusk 2. – S. 256263

Muzhskoe besplody`e – ne pry`govor [Эlektronnыj resurs]. – Pezhy`m dostupa: http://www.fertilio.ru/muzhskoebesplodie/139muzhskoebesplodie neprigovor.html (15.04.2013)

Nakaz MOZ "Pro zatverdzhennya Poryadku napravlennya zhinok dlya provedennya pershogo kursu likuvannya bezplidnosti metodamy` dopomizhny`x reprodukty`vny`x texnologij za absolyutny`my` pokazannyamy` za byudzhetni koshty`" N 579 vid 29.11.2004

Ovruczky`j A.V. Fenomenology`ya obshhestva potrebleny`ya / A.V. Ovruczky`j // Obshhestvo. Sreda. Razvy`ty`e. – 2011. – # 1. – S. 127132

Sasunkevy`ch O.M. Medy`kaly`zacy`ya dy`skursa o matery`nstve v be lorussky`x medy`a / O.M. Sasunkevy`ch // Zhurnal y`ssledovany`j socy`al` noj poly`ty`ky`. – 2009. – tom 7, # 3 – S. 405418

Shlyumbom Yu. "Beremennыe naxodyatsya zdes` dlya nuzhd uchebnogo zavedeny`ya". Rodovspomogatel`naya bol`ny`cza Gёtty`ngenskogo uny`versy` teta v seredy`ne XVIII – nachale XIX veka / Yurgen Shlyumbom // Bolezn` y` zdorov`e : novыe podxodы k y`story`y` medy`cy`nы/ pod. obshh. red. Yu. Shlyumboma, M. Xagnera, Y`. Sy`rotky`noj. – SPb. : Evropejsky`j uny`ver sy`tet v SanktPeterburge ; Aletejya, 2008. – S. 73–103.

Yuz`ko O.M., Yuz`ko T.A. Stan ta perspekty`vy` vy`kory`stannya dopo mizhny`x reprodukty`vny`x texnologij pry` likuvanni bezpliddya v Ukrayini / O.M. Yuz`ko, T.A. Yuz`ko, N.G. Rudenko // Neonatologiya, xirurgiya ta pery` natal`na medy`cy`na. – 2012. – T.2, # 4(6). – S. 2629


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979