КОМЕРЦІЙНА РЕКЛАМА: ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

A. Klimenkova

Анотація


Автор статті досліджує механізми впливу комерційної реклами на свідомість споживачів, зокрема, процеси трансляції цінностей і формування потреб. Ціннісні орієнтації розглядаються як похідна від суб'єктивної картини світу, образу соці-альної реальності, який сформувався в свідомості індивіда в процесі соціалізації.u

У статті реклама досліджується з точки зору її  иру сном ь до формування і функціонування соціально-міфологічного компоненту масової свідомості. Трансляція рекламою ціннісних орієнтацій відбувається через засвоєння реципієнтом рек-лами соціальних міфологем, включених до рекламного послання, через формування смислового зв'язку рекламованого то-варного бренду з міфологемами. Асоціації товарного бренду з міфологемами, поширеними у масовій свідомості, створю-ються за допомогою формування відповідних конотативних смислів, якими наділяється цей товар. Наділення об'єктів, що представлені в рекламі, новими, конотативними смислами, перетворює їх в об'єкти ціннісного ставлення.

Ключові слова


комерційна реклама; суб'єктивна реальність; ціннісні орієнтації; міфологема; конотація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Apresian IU. D. Leksicheskaia semantika: sinonimicheskie sredstva iazyka / Apresian IU. D. – M.: Nauka, 1974. – 368 s.

Barthes R. Mythologies / Barthes R. per. S. Fr., vstup st. I comment. S. Zenkina. – M.: Akademicheskiĭ proekt , 2008. – 352 s.

Barthes R. Le systeme de la mode. Essais de semiologie de la culture / Barthes R. per. S. Fr., vstup st. I sost. S. Zenkina. – M.: Izd. Im. Sabashnikovykh, 2003. – 512 s.

Bataieva K. Genderna vizualʹnistʹ suchasnoï reklamy / K. Bataieva // Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. – 2010. – № 3. – S. 136-153

Dubrovskiĭ D. I. Problema idealʹnogo. Subʺektivnaia realʹnostʹ. – M.: Kanon+, 2002. – 368 s.

Zhbankov M. P. Mif // Sotsiologiia: Ėntsiklopediia / [sostavitelʹ A. A. Gritsanov] / M. P. Zhbankov. – Minsk: Knizhnyĭ Dom, 2003. – S. 430

Zenkin S. Rolan Bart i semiologicheskiĭ proekt / S. Zenkin // Barthes R. Le systeme de la mode. Essais de semiologie de la culture / per. S. Fr., vstup st. I sost. S. Zenkina. – M.: Izd. Im. Sabashnikovykh, 2003. – S. 5-34

Kaftandzhiev Kh.Geroi i krasavitsy v reklame / Kaftandzhiev Kh. – Spb.: Piter, 2008. – 224 s.

Medvedeva E. V. Reklamnaia kommunikatsiia / Medvedeva E. V. – M.: Izd. LKI, 2008. – 280 s.

Nazarov M. M., Papantimu M. A.Vizualʹnye obrazy v sotsial'noĭ i marketingovoĭ kommunikatsii: opyt mezhdistsiplinarnogo issledovaniia / Nazarov M. M., Papantimu M. A. – M.: Knizhnyĭ dom "Librokom", 2009. – 212 s.

Culture and Psychology [Elektronnyĭ resurs] / [pod. Red. D. Matsumoto]. – Spb.: Piter, 2003. – Rezhym dostupu: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/11.php

Rapaille C. The Culture Code: An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do / Rapaille C.: per. S. Angl. – M.: Alʹpina Business Books, 2008. – 167 s.

Savelʹeva O. O. Sotsiologiia reklamnogo vozdeĭstviia: dis. … d-ra sotsiol. Nauk: 22.00.08 [Elektronnyĭ resurs] / Savelʹeva Olʹga Olegovna. – Moskva, 2006. – 343 s. – Rezhym dostupu: http://osavelieva.ru/publications

Svasʹian K. A. Problema simvola v sovremennoĭ filosofii (Kritika i analiz) / Svasʹian K. A.– 2-e izd. – M.: Akademicheskiĭ proekt , Alʹma mater, 2010. – 224 s.

Ulʹianovskiĭ A. Mifodizaĭn: kommercheskie i sotsialʹnye mify / Ulʹianovskiĭ A. – Spb.: Piter, 2005. – 544 s.

Fedotova L. N. Sotsiologiia reklamnoĭ deiatelʹnosti / Fedotova L. N. – M.: Izdatelʹstvo Oniks, 2007. – 560 s.

Freud S. Das Ich und das Es / S. Freud per. S. Nem. – Tbilisi: Merani, 1991 – Kn. 1. – 1991. – 398 s.

Iakovlev I. P. Osnovy teorii kommunikatsiĭ / Iakovlev I. P. – Spb.: Institut upravleniia i ėkonomiki, 2001. – 230 s.

Bartminski J. Zalozenia teoretyczne slownika / J. Bartminski // Slownik ludowych stereotypow jezykowych. Zeszyt probny. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1980. – P. 7-36.

Marcuse H. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society / Herbert Marcuse. – Boston: Beacon Press, 1991. – 260 p.

Merton R. K. The Thomas Theorem and The Matthew Effect / R. K. Merton. – Social Forces. – 1995. – № 74 (2). – P. 379-424.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979