Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови (соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови)

L. Nikolaenko

Анотація


У статті розглядаються питання, викликані логікою переходу від соціології лінгвістики до соціології мови, зумовленої сукупністю тенденцій, властивих сучасним капіталістичним, а, відповідно, і нестабільним суспільствамю Головною та-кою тенденцією є поглиблення соціальної диференціації традиційних мов, що супроводжується їх піджинізацією та креолі-зацією, мовними конфліктами, табуюванням слововживання засобами реформи мови тощо. Усе це, за думкою автора, спо-нукає соціологів до поглибленої розробки питань, пов'язаних з соціологією мови.

 


Ключові слова


соціолінгвістика; соціологія мови; соціальна структура мови; мовні конфлікти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bely`kov V.Y`. Yazыkovыe kontaktы y` genealogy`cheskaya klassy`fy`kacy`ya / Sajt proekta Moskovskogo obshhestvennogo nauchnogo fonda "Vy`rtual`-nыe mastersky`e v obshhestvennыx naukax". – Эlektronnыj resurs: http://www.ruthenia.ru/folklore/belikov2.htm.

Bely`kov V.Y`. Py`dzhy`nы y` kreol`sky`e yazыky` Okeany`y`. Socy`oly`ngvy`sty`che-sky`j ocherk [monografy`ya]. – M.: Vostochnaya ly`teratura, 1998. – 200 s.

Bely`kov V.Y`., Krыsy`n P.P. Socy`oly`ngvy`sty`ka [uchebny`k]. – M., Y`zd. RGGU, 2001. – 439 s.

Bok F.K. Struktura obshhestva y` struktura teksta. // Novoe v ly`ngvy`sty`ke. – Vыp. VII. Socy`oly`ngvy`sty`ka. – M., 1975. – S. 382–396.

Burd`e P. O proy`zvodstve y` vosproy`zvodstve legy`ty`mnogo yazыka // Ote-chestvennыe zapy`sky`. – M., 2005. – # 2 (23).

Butenko Y`.A. O yazыke socy`ology`y` y` socy`ology`y` yazыka // Socy`ology`ches-ky`e y`ssledovany`ya. – 1974. – # 5.

Vaxty`n N. B., Golovko E. V. Socy`oly`ngvy`sty`ka y` socy`ology`ya yazыka. – Y`z-datel`stvo: Gumany`tarnaya Akademy`ya, 2004.

Gampercz Dzh. Dzh. Ty`pы yazыkovыx obshhestv Novoe v ly`ngvy`sty`ke. Vыp.VII. Socy`oly`ngvy`sty`ka. – M., 1975. – S. 182–198: Elektronny`j resurs: http://www.philology.ru/linguistics1/gumperz-75.htm.

Gampercz Dzh. Dzh. Ob эtnografy`cheskom aspekte yazыkovыx y`zmeneny`j No-voe v ly`ngvy`sty`ke. Vыp. VII. Socy`oly`ngvy`sty`ka. – M., 1975. – S. 299–319: Ele-

ktronny`j resurs: http://www.philology.ru/linguistics1/gumperz-75a.htm.

Maly`novsky`j B. My`f kak dramaty`cheskoe razvy`ty`e dogmы. Maly`no-vsky`j B. Magy`ya, nauka y` rely`gy`ya. – M.: 1998: Elektronny`j resurs http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/malin/index.php.

Nikolayenko L.G. Moderni tendenciyi v trady`cijny`x movax. (Yavni i late - ntni ideologiyi yak problema sociologiyi movy`). Stattya persha. // "Kul`tura i suchasnist`", # 1 – 2002.

Nikolayenko L.G. Moderni tendenciyi v trady`cijny`x movax. (Yavni i late-ntni ideologiyi yak problema sociologiyi movy`). Stattya druga. // "Kul`tura i suchasnist`", # 2. – 2002.

Xajms D. X. Эtnografy`ya rechy`. (Novoe v ly`ngvy`sty`ke. – Vыp. VII. So-cy`oly`ngvy`sty`ka. – M., 1975. – S. 42–95): Эlektronnыj resurs: http://www.philology.ru/linguistics1/hayms-75.htm#0.

Shvejcer A.D. Sovremennaya socy`oly`ngvy`sty`ka. Teory`ya. Problemы. Metodы. – 1976. Shvejcer A.D. O my`krosocy`ology`y` v makrosocy`ology`y`

yazыka. – M., 1970.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979