Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» ("Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology”) є рецензованим науковим періодичним виданням (ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print), засновано у 2010 році), в якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологічного знання: теорії та історії соціології, методології і методів, дослідження соціальної структури, соціальних груп, відносин і інститутів, різноманітних суспільних явищ, спеціальні та галузеві соціології. Тематика журналу охоплює сучасні соціальні процеси і актуальні проблеми регіону Центральної, Східної Європи і країн Євразії, але не обмежується ними.

Міжнародна редколегія журналу запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів та студентів і приймає до розгляду наукові матеріали українською, російською або англійською мовою, що відповідають тематичній спрямованості видання.

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» включено до Переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук, наказ МОН  України № 893 від 04.07.2013.

Журнал iндексується Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), PKP Index i Google Scholar

Включено до інформаційного ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Наукова періодика України" та рейтингу наукових періодичних видань.

Зареєстровано профіль у Google Scholar


 

Редакційна колегія:

О. Д. Куценко, д-р соціол. наук, проф. (відп. редактор, Київ, Україна)
А.П. Горбачик, канд. фіз.-матем. наук, доц. (заст. відп. редактора, Київ, Україна)
С. С. Бабенко, канд. соціол. наук, доц. (Київ, Україна)
В. І. Волович, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
К. Вольяс, проф. (Абердін, Велика Британія)
Н. Генов, д-р наук, проф. (Любляна, Словенія)
Є. І. Головаха, д-р філос. наук, проф. (Київ, Україна)
П. В. Кутуєв, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
Д. Лейн, проф. (Кембридж, Велика Британія)
Л. В. Малес, д-р соціол. наук (Київ, Україна)
А. Рихард, д-р наук, проф. (Варшава, Польща)
В. І. Судаков, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
П. Тамаш, д-р наук, проф. (Будапешт, Угорщина)
М. В. Туленков, д-р соціол. наук, проф., (Київ, Україна)
К. Херпфер, д-р наук, проф. (Абердін, Велика Британія)
В. І. Чепак, д-р соціол. наук (Київ, Україна)
Ю. І. Яковенко, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
Ю. Б. Савельєв, канд. філос. наук, доц. (відп. секретар, Київ, Україна)

ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №16688-5260 Р від 07.05.2010 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 8 (2017)

Зміст

Статті

I. Nabrusko
PDF
I. Yefanova, T. Martsenyuk
PDF
А. Melnikov
О. Strelnyk
PDF
Oleksandra Zakharova
Ebere Oluchi Nwaoduh
D. Doktorova
PDF
L. Yuzva
PDF
M. Sydorov
PDF
M. Bondarenko, S. Babenko, O. Borovskiy
PDF
І. Shcherbak
PDF
А. Zakharenko
PDF
V. Shelukhin
PDF

Рецензії

L. Males
PDF
A. Rezaev, V. Starikov, N. Tregubova
V. Sudakov

Наукове життя та коментарі фахівців

Yu. Savelyev
PDF